Kvarteret Vårdtornet i Nordantill var namngivet 1729.

Här låg vårdtornet som uppfördes 1663 och stod kvar tills ryssarna brände staden 1719. Det finns med på Erik Dahlberghs kopparstick över Norrköping. Från vårdtornet kunde brandbevakning utföras och brandlarm genom klockklämtning höras ut över stora delen av staden. Redan före 1674 flyttades dock vårdklockan till S:t Olai klockstapel och fortsättningsvis höll brandvakterna utkik därifrån och från Hedvigs kyrkas torn. Ännu 1682 omtalades dock att vårdtornet användes av stadsvakten men tolv år senare kallades det ”gamla vårdtornet” och verkar inte ha haft några särskilda funktioner. ”Vårdtornsbacken, öde”, noteras det om tomt nr 3 i kvarteret 1728.

(Parkeringshuset Vårdtornet i kvarteret Vårdtornet år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)