Kvarteret Valfisken i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Vårdcentral Kneippen vid Kneippgatan i kvarteret Valfisken år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)