Kvarteret Vågskålen i Gamla staden var namngivet 1728.

I kvarteret hade vågmästaren Daniel Grönlund tomt och gård 1728. Vågmästaren förestod en allmän våg och ansvarade för vägningens riktighet. Daniel Grönlund (ca 1676–1736) var även handelsman och en av Norrköpings största spannmålsimportörer 1708.

(Sockermästarens bostad vid Gamla Rådstugugatan i kvarteret Vågskålen år 2012. Foto: Ragnar Öberg/Wikimedia CC-BY-SA-3.0)