Den 27 april 1960 namngavs kvarteret Vaggan i Skarphagen.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.