Den 27 april 1960 namngavs kvarteret Vaggan i Skarphagen.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.