Den 27 april 1960 namngavs kvarteret Vaggan i Skarphagen.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.