Den 27 juni 1956 namngavs kvarteret Ugnen i Skarphagen.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

(Invigning av Konsumbutiken Skarphagens centrum i kvarteret Ugnen i 1962. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)