Kvarteret Tullnären i Gamla staden namngavs den 27 november 1957.

”Tullnären erinrar om att hamnen en gång legat längre uppströms än nu. Namnet passar också väl ihop med den till kvarteret gränsande Hamngatan”, står det i drätselkammarens namngivningsbeslut. En tullnär var en högre tulltjänsteman, ofta chef för lokalt tullkontor.

Kvarteret var 1728 och fram till 1957 tillsammans med Komedien en del av grannkvarteret Varvet.

(Göta Hotell, nuvarande Grand Hotel, i kvarteret Tullnären. Vykort ur Östergötlands museums samlingar)