Kvarteret Varvet i Gamla staden hette så redan 1728.

Arthur Nordén ansåg att kvarteret fick namn efter det skeppsvarv som låg där då den franske legationssekreteraren Charles Ogier år 1634 besökte Norrköping: ”Ännu år 1757 upptages i tomtöresrullan ’skeppsbyggeriplats’ på tomt nr 1 i kv. Varvet”.

(Norrköpings lasarett låg åren 1831-1881 vid Fleminggatan i kvarteret Varvet. Foto: Jan Ainali, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)