Kvarteret Trekanten i Kneippen namngavs senast 1897.

Kvarteret är trekantigt och ett av få i Kneippen som inte fick namn efter djur.

(F d Stora pensionatet i hörnet av Kneippgatan och Vinkelgatan i kvarteret Trekanten år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.