Kvarteret Tinget i Åby namngavs den 28 oktober 1974.

Namngrupp ”tingsstället”. År 1639 byggde Bråbo härad ett tingshus där Åbylundskyrkan nu ligger. Åby var tingsställe fram till 1863, då fem härader började använda ett nytt gemensamt tingshus i Norrköping.

(Åbylundskyrkan i kvarteret Tinget år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)