Kvarteret Teatern i Nordantill namngavs den 27 november 1957.

Här låg Eklundska teatern 1850–1904. Den hade uppförts på initiativ av grosshandlare Gustaf Eklund och rymde en publik på 850 personer. Träbyggnaden dömdes ut som brandfarlig och revs sedan en stor teaterbrand i Chicago med över 600 döda 1903 hade riktat fokus mot brandsäkerheten på teatrar. Den 29 februari 1908 invigdes Stora teatern, ritad av den tidens stora arkitekt Axel Anderberg, som bland annat skapat Kungliga Operan och Oscarsteatern i Stockholm och teaterhuset i Linköping. Fram till dess att Stadsteatern Norrköping–Linköping grundades 1947 användes byggnaden enbart av resande teatersällskap och Riksteatern. Kvarteret var ursprungligen en del av grannkvarteret Vett och Vapen.

(Gamla teatern i kvarteret Teatern år 1902. Foto: Frida Moberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)