Den 5 november 1979 namngavs kvarteret Tavlan på Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. En mycket stor trätavla på ett stångmärke.