Den 5 november 1979 namngavs kvarteret Tavlan på Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. En mycket stor trätavla på ett stångmärke.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.