Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Tändstickan i Klingsberg.

Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.