Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Tändstickan i Klingsberg.

Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.