Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Tändstickan i Klingsberg.

Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.