Den 31 mars 1942 namngavs kvarteret Taborsberg i Haga.

Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. De sista adliga som bodde på Taborsberg var de ogifta systrarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och Lovisa Gyllenkrok (1824–1904) från Regnaholm. På 1920-talet kom gården i stadens ägo och området styckades upp i tomter som bebyggdes, och blev Taborsbergs villaområde. Herrgårdens huvudbyggnad användes som bostad tills den 1969 köptes av Östra Eneby församling och blev Taborsbergskyrkan, invigd 1981. Kyrkan köptes senare av kommunen, avsakraliserades 2008 och är numera Taborsbergs förskola. Namnet Taborsberg är bibliskt. Tabors berg i Galileen i Israel anses ha varit platsen för ”Jesu förklaring” i Matteusevangeliet.

(Taborsbergs herrgård. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)