Kvarteret Strömbrytaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942.

Namngrupp ”elektriska termer”. Definieras av Nationalencyklopedin som ”inom elektrotekniken en apparat avsedd att sluta och bryta elektriska strömkretsar medelst öppningsbara kontakter eller på elektronisk väg”.

(Philips fabrik i kvarteret Strömbrytaren. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)