Kvarteret Strömbacken i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Här låg från 1870-talet Norrköpings stads epidemisjukhus, och området kallades Strömbacken redan i början av 1900-talet. På 1950-talet revs några av de gamla byggnaderna och ålderdomshemmet Strömbacken invigdes 1957. ”Strömbacken var något av en sensation för sin tid, ljusår från den gamla tanken om särskilda och slutna försörjningsanstalter för gamla. Här byggdes i stället två höghus på vardera åtta våningar, där pensionärerna skulle bo i verkliga hem”, skrev Lasse Södergren i Norrköpings Tidningars serie ”Stolta stad”.

(Ålderdomshemmet Strömbacken. Vykort)