Kvarteret Statorn i Butängen namngavs den 13 maj 1959.

Namngrupp ”elektriska termer”. De intilliggande kvarteren i Ingelsta hör till denna namngrupp. Statorn är den stationära delen i en elektrisk maskin.