Kvarteret Stångmärket på Händelö namngavs den 27 augusti 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. Ett enklare sjömärke bestående av en lodrät stång, vanligen mindre än en båk.

(AB Kores på Hanholmsvägen 51 i kvarteret Stångmärket. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)