Den 27 november 1957 namngavs kvarteret Stadshuset i Nordantill.

Norrköpings gamla stadshus uppfördes här 1802–1803 av länsbyggmästaren Casper Seurling efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Sundvall. I huset sammanträdde borgerskapets äldste och från 1863 stadsfullmäktige tills det nya rådhuset invigdes 1910. Stadshuset användes – och används fortfarande – även för representation och festligheter.

Kvarteret var ursprungligen en del av grannkvarteret Vett och Vapen.

(Stadshuset 1893. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)