Den 16 september 1954 namngavs kvarteret Stadshospitalet i Kneippen.

Här vid Strömbacken låg Norrköpings lasarett 1881–1927. Det ersatte lasarettet i kvarteret Varvet vid Hedvigs kyrka, och ansågs när det invigdes vara ett av landets modernaste. Från början hade det 102 vårdplatser vilket senare utökades till 199 platser. Vid lasarettet tillkom även en paviljong för sinnesjuka 1888, ett barnbördshus 1894 och Trozellisjukhuset för tuberkulossjuka 1915.

(Lasarettet vid Strömbacken. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen i Norrköpings stadsarkiv)