Den 13 maj 1959 namngavs kvarteret Spolaren i Butängen.

I beslutsprotokollet för namngivningen står att namnet hämtades ur gruppen ”elektriska termer” tillsammans med Statorn och ett antal kvarter i Ingelsta. Mer troligt är dock att det är yrket ”spolare” (exempelvis av ull) som åsyftas eftersom de allra flesta kvarter i Butängen har namn ur gruppen ”industriyrken”.