Kvarteret Södertull i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

Vid Södertull löpte vägarna från Dagsberg, Söderköping och Västra Husby in i staden. Norrköping hade fyra tullar – Norrtull, Västertull, Södertull och Sjötullen – där stadstull (lilla tullen) erlades, en införselavgift som 1622–1810 togs ut på handelsvaror som skulle säljas i staden. Södertull låg vid Drottninggatans södra ände mellan S:t Persgatan och Nygatan.

(Norrköpings Konstmuseum i kvarteret Södertull. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)