Den 11 mars 1985 namngavs kvarteret Snoken i Kneippen.

Namngrupp ”djur”.

(Västra station i nuvarande kvarteret Snoken. Vykort från ca 1940)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.