Den 11 mars 1985 namngavs kvarteret Snoken i Kneippen.

Namngrupp ”djur”.

(Västra station i nuvarande kvarteret Snoken. Vykort från ca 1940)