Kvarteret Skridskon i Klingsberg namngavs den 30 augusti 1965.

Namngrupp ”vintersport”.

(Villa i kvarteret Skridskon i början av Grönhögsgatan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)