Den 30 augusti 1965 namngavs kvarteret Skidstaven i Klingsberg.

Namngrupp ”vintersport”.