Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)