Den 16 maj 1991 namngavs kvarteret Sjörövaren i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.