Den 16 maj 1991 namngavs kvarteret Sjörövaren i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.