Den 5 juni 1972 namngavs kvarteret Sjöbjörnen i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.