Kvarteret Silvret i Ingelsta namngavs den 25 maj 1964.

Namngrupp ”metaller”.

(Kvarteret Silvret år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)