Den 28 april 1951 namngavs kvarteret Sektorn i Himmelstalund.

Kvarteret fick namnet Turbinen när det skapades 1942, men det ändrades 1951 till Sektorn efter önskemål från kommunala Affärsverken.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.