Den 28 april 1951 namngavs kvarteret Sektorn i Himmelstalund.

Kvarteret fick namnet Turbinen när det skapades 1942, men det ändrades 1951 till Sektorn efter önskemål från kommunala Affärsverken.