Kvarteret Sandbyhov i Haga namngavs den 18 december 2019.

Sandbyhov var en herrgårdsbyggnad som var inspektorsbostad för Ståthöga gård, vilken ofta har haft samma ägare och brukare som Sandby. Huvudbyggnaden användes som folkskola från 1870-talet till 1910 då den brann ned. Samma år invigdes här i stället Norrköpings stads arbets- och försörjningsanstalt, som 1937 bytte namn till Sandbyhovs sjukhus. Mellan 1939 och 1963 fanns här också sinnesslöanstalten Värnhem ”för obildbara manliga och kvinnliga sinnesslöa samt för bildbara sinnesslöa kvinnor”. Kvar i Sandbyhov av omsorgs- och vårdinstitutionerna finns numera en vårdcentral och äldreboenden.

Hela Sandbyhovsområdet utgjorde från 1958 ett enda stort kvarter med namnet Sandbyhov. År 2019 delades området in i en rad mindre kvarter och ett av dessa fick namnet Sandbyhov.