Kvarteret Röksvampen i Brånnestad namngavs den 18 augusti 1980.

Namngrupp ”svampar”.