Den 1 juni 1970 namngavs kvarteret Regnbyn i Lindö.

Kvarteret var från början placerat något längre norrut, men flyttades 1997 när området skulle bebyggas.

Namngrupp ”väder”.