Den 1 juni 1970 namngavs kvarteret Regnbyn i Lindö.

Kvarteret var från början placerat något längre norrut, men flyttades 1997 när området skulle bebyggas.

Namngrupp ”väder”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.