Kvarteret Råttan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Den före detta yrkesskolan Hammarskolan i korsningen Hammargatan-Torsgatan i kvarteret Råttan år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)