Den 4 april 2012 namngavs kvarteret Randmärket i Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. Ett randmärke är byggt på havsbottnen eller vid stranden och anger på vilken sida om märket farleden går.