Den 4 april 2012 namngavs kvarteret Randmärket i Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. Ett randmärke är byggt på havsbottnen eller vid stranden och anger på vilken sida om märket farleden går.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.