Kvarteret Pokalen i Nordantill var namngivet 1729.

Hästkrögaren Sven Abrahamsson ägde 1728 tomt nr 5 i kvarteret. Hästkrögare var skyldiga att hålla häst för resande och kvartersnamnet anspelar kanske på de dryckeskärl som svingades på krogen.

(Hörnet av Vattengatan och Luntgatan i kvarteret Pokalen år 1958. Okänd fotograf. Ur Östergötlands museums samlingar)