Den 30 maj 1983 namngavs kvarteret Platinan i Ingelsta.

Namngrupp ”metaller”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.