Den 16 april 2008 namngavs kvarteret Paviljongen i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Hageby år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.