Kvarteret Östra Strömsholmen i Östantill namngavs den 27 maj 2014.

Strömsholmen fick sitt namn av läget i Strömmen senast 1848 och hade dessförinnan kallats Skeppsholmen, Blekholmen och Bykholmen.

(Norrköpings Roddklubbs klubbhus i kvarteret Östra Strömsholmen år 2008. Foto: Sakletare/Wikimedia Commons public domain)