Kvarteret Örhänget i Vilbergen namngavs den 28 oktober 1968.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.

(Söderledskyrkan i kvarteret Örhänget år 1973. Okänd fotograf. Drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)