Kvarteret Noshörningen i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Borgsgatan 8 i kvarteret Noshörningen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.