Kvarteret Monopolet i Klingsberg namngavs den 1 december 1949.

Namngrupp ”tobak och eld”. År 1914 beslutade riksdagen om statligt monopol på tobakstillverkning och året därpå bildades AB Svenska Tobaksmonopolet. Samtliga svenska tobakstillverkare förstatligades, däribland den Swartzska snusfabriken i Knäppingsborg. Där kvarteret Monopolet nu ligger odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.

(Stjärnhusen i kvarteret Monopolet. Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar)