Den 26 maj 1986 namngavs kvarteret Metallflyet i Rambodal.

Namngrupp ”nattflyn”.

(Kvarteret Metallflyet 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.