Den 26 maj 1986 namngavs kvarteret Metallflyet i Rambodal.

Namngrupp ”nattflyn”.

(Kvarteret Metallflyet 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingbergs Förlag)