Kvarteret Mesen i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Shellmacken på Linköpingsvägen i kvarteret Mesen)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.