Kvarteret Mesen i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Shellmacken på Linköpingsvägen i kvarteret Mesen)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.