Kvarteret Märket i Händelö namngavs den 4 oktober 1982.

Namngrupp ”sjömärken”. Flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.