Kvarteret Malen i Smedby namngavs den 27 april 1960.

Namngrupp ”fjärilar”. Bland malfjärilarna finns fler skadliga arter, exempelvis klädmal, pälsmal och rönnbärsmal.

(Kvarteret Malen på flygfoto från år 2021)