Kvarteret Lotsbåten i Lindö namngavs den 13 augusti 1970.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.