Kvarteret Ljudbojen på Händelö namngavs den 4 oktober 1982.

Namngrupp ”sjömärken”. En ljudboj är ett flytande sjömärke som avger ljudsignaler.