Den 13 augusti 1970 namngavs kvarteret Livbojen i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.