Kvarteret Livbåten i Lindö namngavs den 13 augusti 1970.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.