Kvarteret Lilla Fridtuna i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938.

Kvarteret är döpt efter handelsträdgården Lilla Fridtuna som låg där kvarteret stakades ut. Rörelsen kallades Lilla Fridtuna i förhållande till Stora Fridtuna som låg inne i stadsområdet i nuvarande Vasaparken. Handelsträdgården är känd från slutet av 1800-talet och fanns kvar ännu 1930. Vid mitten av 1940-talet byggde HSB:s bostadsrättsförening Lilltuna flerfamiljshus i kvarteret.